Thí sinh có thể xem số báo danh và phòng thi trên mạng

Thay vì đến tận trường để xem sơ đồ phòng thi, thí sinh và phụ huynh có thể lên mạng để tra cứu.

Nhiều trường ĐH đã đưa sơ đồ phòng thi ĐH lên mạng để hỗ trợ thí sinh và người nhà dễ dàng tìm kiếm.

Thí sinh thi khối D tại ĐHQG Hà Nội có thể hình dung phòng thi trong kỳ tuyển sinh ĐH sắp tới tại địa chỉ: http://ulis.vnu.edu.vn/taxonomy/term/110/2478

Trường ĐHSP Hà Nội cũng cung cấp địa chỉ giúp thí sinh nhanh chóng tra cứu được phòng thi trên mạng: http://daotao.hnue.edu.vn/ts2014/

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội thông báo sơ đồ các điểm thi và phòng thi…. Các thí sinh vào địa chỉ: http://fbu.edu.vn/so-do-diem-thi-phong-thi-tuyen-sinh-dh-cd-2014.html để xem chi tiết.

Năm nay tổ chức thi, Trường ĐH Lao động xã hội cung cấp cho thí sinh sơ đồ phòng thi rất cụ thể. Thí sinh có thể tham khảo tại địa chỉ: http://ulsa.edu.vn/NewsDetail.aspx?ID=999

Với thí sinh dự thi vào Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội có thể vào địa chỉ: http://tuyensinh.haui.edu.vn/Default.aspx?ChannelID=23 để tra cứu số báo danh, phòng thi kỳ tuyển sinh ĐH sắp tới.

Thí sinh thi vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông có thể truy cập địa chỉ: http://hcm.ptit.edu.vn/tuyen-sinh/thong-tin-so-bao-danh-phong-thi-cua-thi-sinh-trong-ky-thi-tuyen-sinh-dh-cd-chinh-quy-nam-2014.html để xem số báo danh, phòng thi.

Trường ĐH Đà Lạt đưa toàn bộ sơ đồ phòng thi ĐH lên mạng (http://www.dlu.edu.vn/announcement_detail_main.aspx?newsId=6862). Sơ đồ chỉ rõ chi tiết các khu, phòng thi của trường.

Trường ĐH Hải Phòng đưa thông tin về tuyển sinh năm 2014 với những thông tin: Địa điểm, danh sách phòng thi, số báo danh của thí sinh các khối A, A1, B, C, D1, D4, M, T, V). Thí sinh xem chi tiết tại: http://www.dhhp.edu.vn/vn/index.asp?menuid=466&parent_menuid=466&fuseaction=3&articleid=6052

Thí sinh xem thông tin phòng thi của Trường ĐH Nha Trang tại địa chỉ: http://ntu.edu.vn/vi-vn/tuyểnsinh.aspx?macd=858&matin=5078&lang=0

Nguồn : sưu tầm internet

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response, or trackback from your own site.

This post was written by:

Đóng góp ý kiến