Sự khác nhau giữa gia sư và giáo viên

Tuy cùng làm công tác sư phạm,nhưng ta có thể thấy được rằng người làm gia sư không thể nào có được sự ngang bằng với giáo viên được. Dù rằng, gia sư đó có đang là một giáo viên ở trường nào đó thật sự. Ở bài viết này, tôi xin điểm ra một số sự so sánh giữa hai người cùng làm công tác giảng dạy này.

  • Về chức năng nhiệm vụ: giáo viên là người định hướng kiến thức, cung cấp tri thức cho học sinh. Và người làm gia sư thường được nhiều bậc phụ huynh thuê về với chức năng hỗ trợ việc học tập trên lớp là chính. Ít có phụ huynh, cũng như gia sư nào độc lập giảng dạy mà không phụ thuộc, bị ảnh hưởng bởi tri thức trên lớp của học sinh.
  • Xét về môi trường làm việc: giáo viên có một môi trường làm việc trong nhà trường với những quy đinh và đảm bảo về luật lao động. Gia sư thì không thế, chúng ta chỉ có được sự thỏa thuận miệng với gia đình cũng như mong mỏi sự thông cảm đến từ phía phụ huynh.
  • Giáo viên có nhiều cách để học sinh của mình chú ý và nghe lời hơn. Gia sư thì không vậy, chúng ta không thể ép học sinh chép phạt…Nói chuyện với phụ huynh và nhờ sự can thiệp như là một giải pháp duy nhất nhưng thường ít hiệu quả, vì thật sự nhiều bậc phụ huynh không quan tâm lắm đến việc học tập của con em mình và thường coi gia sư như là một giải pháp để các em bớt thời gian chơi bời mà thôi.

Hy vọng quý phụ huynh khi đã gọi điện để thuê một gia sư thì hãy cố gắng cùng chúng tôi kết hợp để đưa con em mình tới sự tiến bộ thật.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response, or trackback from your own site.

This post was written by:

Đóng góp ý kiến