Những cái khó của người làm công tác sư phạm

Tốt nghiệp trường ĐH SP HN tôi đi dạy được 2 năm nhưng sau đó vì nhiều vấn đề, vì không hài lòng với công việc chỉ dạy hợp đồng hay vì những thứ không mấy liên quan đến công việc…Tôi ra ngoài tiếp tục theo đuổi công tác sư phạm, đành làm một gia sư vậy. Mở trung tâm gia sư, tiếp tục cái nghiệp trồng người theo một hướng khác khi không còn được gọi là một giáo viên đúng nghĩa. Tuy nhiên, vẫn muốn quý vị chia sẻ và thông cảm cho những nỗi khố của người giáo viên hay rộng hơn là người làm sư phạm, và một phần cũng muốn chia sẻ nỗi niềm người làm gia sư.

Vậy những cái khó ở đây là gì?

Thứ nhất: Điều quan trọng nhất của người giáo viên, gia sư sư phạm là kiến thức, đã là giáo viên thì kiến thức phải sâu rộng. Tuy nhiên, người ta thường đánh giá quá cao, và yêu cầu đôi khi quá khắt khe với giáo viên, gia sư, họ mặc định rằng chúng tôi biết tất cả những gì, phải giải đáp đủ những câu hỏi họ đưa ra. Ôi, khó!

Thứ hai: Đối với giáo viên, thực hiện được nhiều bài học trong sách giáo khoa đặc biệt với những môn như hóa, lý cần có những dụng cụ để thí nghiệm. Tuy nhiên, nhà trường đôi khi lại quá thiếu những công cụ để cho người giáo viên tác nghiệp. Yêu cầu thì cao, nhưng dụng cụ để người ta thực hiện thì không cung cấp đủ. Ôi, chẳng khác gì làm khó nhau.

Thứ ba: Việc dạy tự chọn thì cả bộ và sở cũng không có chương trình dạy nên mỗi trường có cách dạy riêng, dẫn đến giáo viên mỗi người dạy một kiểu. Do không đánh giá, xếp loại kết quả học tập nên học sinh học cho có, không ít em lại thường xuyên quậy phá nên giáo viên khổ vô cùng.

Thứ tư: Mới thay đổi sách mà đến nay, riêng bậc học THCS đã 4 lần chỉnh sửa chương trình.

Thứ năm: Hầu hết tất cả môn học đều quá tải, nội dung quá nặng và dài chưa vừa sức của học sinh. Giáo viên nếu rút ngắn lại thì vi phạm chuyên môn, nếu dạy như sách thì khó truyền tải hết kiến thức.

Thứ sáu: Đối tượng tác nghiệp của người làm sư phạm là những con người, những cái tôi đôi khi quá lớn.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response, or trackback from your own site.

This post was written by:

Đóng góp ý kiến